English

Biography

 

Marta Topferova is one of the most unique singers and songwriters of her generation. Hailing from the Czech Republic, and immigrating to the United States at a young age, Marta grew up with various cultural influences. This propelled her to sing and write music drawing from both her Czech heritage, as well as Latin American music she encountered amidst the Hispanic community in the U.S.

Marta’ s musical beginnings were in two choirs, where she performed and recorded music by composers such as Pergolesi, Haydn, Poulenc or Britten. She further developed her skills by studying voice, guitar, the four-string cuatro and hand percussion. Establishing herself in New York City in 1996, Marta’s music rapidly developed into a remarkable mix of Latin American folklore with undeniable hints of her Eastern-European roots.

Throughout her illustrious career, Marta collaborated and recorded with some of the most prominent musicians on the U.S., Latin American and European scene: harpist Edmar Castañeda, bassist Pedro Giraudo, singer Lucía Pulido, violinists Jenny Scheinman and Stanislav Palúch, cellist Erik Friedlander, violist Lev “Ljova” Zhurbin, guitarist Ben Monder, cimbalom player Marcel Comendant, drummer Adam Cruz, and percussionists Neil Ochoa and Franco Pinna, to name a few.

 In 2012, Marta returned back to Prague, in order to launch a project called Milokraj (“beloved land)”, which draws inspiration from her own cultural background. In addition to writing in Czech for the first time, Marta also set various Czech poets to music. Milokraj’s first CD was nominated for the Anděl award (Czech Grammy) in the world music category, and features an all-star line up of Eastern-European musicians.

Besides her dynamic life as a musician, Marta also acted in two films. The first is an independent film about the late years of legendary flamenco guitarist Sabicas,  “Asesinado por el cielo” (Heaven Murdered, 2009, New York, dir. Marc Beneria). The second film, “Poslední cyklista” (The Last Cyclist, 2014, Czech Republic, dir. Jiří Svoboda) was produced for Czech Television as a drama set during WWII. Marta also sang and acted in F.G. Lorca’s Spanish play “Yerma” in the South Bohemian Theater in České Budějovice in the 2014-2015 season (dir. Jiří Heřman).

Marta also teaches music workshops, with a focus on Latin American songs and rhythms, as well as songwriting. She has taught and participated in seminars at Long Island University, Philadelphia’s Pew Center for Arts and Heritage, NY University, Czech Jazz Workshop, Hlasohled (Voicescope),  Folklore Goes Jazz (Czech Republic and Austria), Archimedes Language Academy and many others. 

In 2004, she began touring internationally, appearing on stages and festivals around the world, gaining well-deserved recognition for her unique artistry. The highlights of Marta’s performing career include concerts at The Blue Note, The World Music Festival in Chicago, London’s Queen Elisabeth Hall, Jazz Festival Royale in Thailand, The Vienna Jazz Festival, The Hague Jazz Festival, The London Jazz Festival, The New Morning in Paris, Forum 2000, where she sang for former Czech president Václav Havel, and many other venues in Argentina, Spain, Italy, Switzerland, Germany, Hungary, Poland, Estonia, Slovakia and the Czech Republic. In 2017, Marta performed at the renowned world-music expo "Womex" in Katowice, Poland with her Milokraj ensemble. Marta has been featured on numerous radio and TV programs including NPR’s “Around Noon”, BBC’s “The World”, RTVE (Spanish National Radio and TV), ARTE TV (France), Radio W (Colombia), Radio Vltava (Czech Republic) among other networks.

 To date, Marta has released nine albums of primarily original material:  "Tento svět" (2017 Moravia Publishing), “Reencuentros” (2016 Senderos), "Milokraj" (2013 Animal Music), "The Other Shore" (2011 World Village), "Trova" (2009 World Village), “Flor Nocturna” (2006 World Village), “La Marea” (2005 World Village), “Sueño Verde” (2003 Circular Moves),  and “Homage to Homeland” (2002 self-produced). 


Español

Biografia

 

Marta Topferova nació en Praga, República Checa en el 1975.

Llamada por la BBC “una luz principal del movimiento de la nueva canción de hoy”, la voz elegante y profunda de Marta ha encantado a oyentes por todo el mundo por más de una década.

Durante su adolesencia, Marta interpretó y grabó una amplia colección de obras de compositores como Brahms, Poulenc, Haydn y Pergolesi con el coro Pragense Mládí y el Seattle Girls’ Choir. Posteriormente, su llamado le dirigió hacía un apasionado estudio de la canción latinoamericana, y tomó clases de voz, guitarra y baile, incluyendo una estancia de seis meses en España. Su talento continuó a florecer y desde su llegada a la ciudad de Nueva York en el 1996, la música de Marta se desarrolló rápidamente en una extraordinaria mezcla del folclor latinoamericano con innegables indicios de su herencia de la Europa del este.

Marta ha colaborado con los mejores músicos de la escena latinoamericana como el arpista Edmar Castañeda, el bajista Pedro Giraudo o la cantante Lucía Pulido, tanto como los grandes músicos de jazz en Nueva York como la violinista Jenny Scheinman o el guitarrista Ben Monder.

Igualmente dotada como compositora y letrista, Topferova ha escrito más de ochenta canciónes originales y producido nueve discos como líder: "Tento svět" (2017 Moravia Publishing), "Reencuentros" (2016 Senderos), “Milokraj” (2013 Animal Music), “The Other Shore” (2011 World Village), “Trova (2009 World Village), “Flor Nocturna” (2006 World Village), “La Marea” (2005 World Village), “Sueño Verde” (2002 Circlular Moves) y “Homage to Homeland” (2002 producción independiente).

En el 2004, empezó a viajar internacionalmente, apareciendo en escenarios y festivales por todo el mundo, ganando así merecido reconocimiento por su trabajo artístico. Los momentos culminantes de la carrera de Marta incluyen conciertos en el Blue Note, The World Music Festival en Chicago, Queen Elisabeth Hall de Londres, Jazz Festival Royale en Tailandia, Vienna Jazz Festival, Hague Jazz Festival, London Jazz Festival, New Morning de París y muchos otros lugares en Argentina, España, Italia, Suiza, Hungría, Alemania y la República Checa. Marta se ha presentado en muchos programas de radio y televisión también, incluyendo en NPR "Around Noon", BBC "The World", RTVE (Radio & TV Nacional Española), ARTE TV (Francia), Radio W (Colombia), entre otros.


Česky

ŽIVOTOPIS

 

Marta Töpferová je jednou z nejunikátnějších zpěvaček a skladatelek své generace. Dcera českých herců se narodila v Ostravě, a v roce 1987 emigrovala do Spojených států, kde vyrůstala s různými kulturními vlivy. Tento osud ji přiměl ke zpívání a psaní hudby, čerpající nejen z jejích českých kořenů, ale i z latinskoamerické hudby, s kterou se hluboce sblížila díky hispánské komunitě v USA.

Její hudební začátky byly ve dvou sborech, kde zpívala a nahrála hudbu skladatelů jako Pergolesi, Haydn, Poulenc nebo Britten. Marta dále rozvíjela své schopnosti soukromým studiem zpěvu, kytary, čtyř-strunného cuatra a ruční perkuse.

Etablovala se v New Yorku v roce 1996, kde se Martina hudba rychle vyvinula v pozoruhodný mix latinskoamerického folklóru s nespornými vlivy jejích českých kořenů.

Během své kariéry, Marta spolupracovala a nahrávala s řadou významných muzikantů na hudební scéně v USA, Latinské Americe a Evropě: s harfistou Edmarem Castañedou, basistou Pedrem Giraudem, zpěvačkou Lucií Pulido, s houslistkou Jenny Scheinman, violoncellistou Erikem Friedlanderem, violistou Lev "Ljova" Zhurbinem, kytaristou Ben Monderem, bubeníkem Adamem Cruzem, a perkusionisty Neil Ochoa a Francem Pinnou, a mnoho dalších.

V roce 2012, Marta se vrátila do Prahy, aby založila projekt s názvem Milokraj, který čerpá inspiraci převážně z moravského folklóru, ale i z hudby latinské Ameriky, Španělska a jejího života v New Yorku. Kromě autorských textů Marta zhudebnila básně Věry Provazníkové, Jana Zahradníčka a dalších. Tato nová hudba je navíc v rukou výtečných spoluhráčů a to cimbalisty Marcela Comendanta, houslity Stanislava Palúcha, kytaristy Davida Dorůžky a kontrabasisty Roberta Ragana. Milokraj byl nominován na cenu Anděl v kategorii World Music (2014) za své první CD a má za sebou koncerty po celé ČR, Německu, Anglii, Holandsku, Belgii, Mad'arsku, Polsku a Rakousku.

Kromě svého dynamického hudebního života, Marta také hrála ve dvou filmech. První je nezávislý film o pozdních letech legendárního flamenco kytaristy Sabicas, "Asesinado por el cielo" (Zavražděn nebem, 2009, New York, rež. Marc Beneria). Druhý film "Poslední cyklista" (2014, Česká republika, rež. Jiří Svoboda) byl natočen pro Českou televizi jako dvoudílné drama odehrávající se během druhé světové války. Marta také zpívala a hrála ve španělské hře "Yerma" F.G.Lorcy v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích v sezoně 2014-2015 (rež. Jiří Heřman).

Marta také učí hudební workshopy se zaměřením na latinskoamerické písně a rytmy, a písničkářské umění. Učila a účastnila se seminářů na Long Island University, Philadelphia Pew Center for Arts and Heritage, NY University, Czech Jazz Workshop, Hlasohled, Folklore Goes Jazz (Česká republika a Rakousko), Archimedes Language Academy a mnoho dalších.

V roce 2004 zahájila svá mezinárodní turné, vystupovala na pódiích a festivalech po celém světě a získala tak zasloužené uznání za její jedinečnou tvorbu. K vrcholu Martiny kariéry patří koncerty v newyorské Blue Note, World Music Festivalu v Chicagu, londýnské Queen Elisabeth Hall, Jazz Festival Royale v Thajsku, Vienna Jazz Festival, Jazz Festival Hague, London Jazz Festival, The New Morning v Paříži, Forum 2000, kde zpívala pro Václava Havla, a mnoho dalších místech v Argentině, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Německu, Maďarsku, Polsku, Estonsku, Slovensku a České republice. V roce 2017 Marta & Milokraj vystoupili na prestižním expu Womex v polských Katowicích. Martina hudba se také často vyskytuje v rozhlasových a televizních pořadech, včetně amerického NPR, BBC, RTVE (španělského národního rozhlasu a televize), ARTE TV (Francie), Rádio W (Kolumbie), Radio Vltava či Proglas.

Dodnes Marta vydala devět alb převážně autorské tvorby: "Tento svět" (2017, Moravia Publishing), "Reencuentros" (2016, Senderos), "Milokraj" (2013, Animal Music), "The Other Shore" (2011, World Village), "Trova" (2009, World Village), "Flor Nocturna" (2006, World Village), "La Marea" (2005, World Village), "Sueño Verde" (2003, Circular Moves), a "Homage to Homeland" (2002 vlastní produkce).