Back to All Events

Marta Topferova & Ernesto Chuecos @ Klub Paderewski, Karlovy Vary

Marta Topferová & Ernesto Chuecos - Venezuelské písně / Venezuelan songs

@ Klub Paderewski

Karlovy Vary, CZECH REP.

Marta Topferová - zpěv, cuatro

Ernesto Chuecos - kytara, cuatro

http://www.husovka.info/soubory/?misto=7